آشپزخانه ای با تمام امکانات در فضای کوچک

یک ایده عالی برای طراحی آشپزخانه در فضای کوچک

 

این آشپزخانه مدور و شکیل از تمام امکانات آشپزخانه های معمولی
برخوردار است. این آشپزخانه شامل یخچال، سینک، مایکروفر، شیر آب، کابینت، قفسه بندی
ها و کشو های متعدد می باشد.

 

آشپزخانه کوچک

 

آشپزخانه دایره ای

 

آشپزخانه برای فضا کوچک

 

طراحی کابینت برای آشپزخانه کوچک

 

نمونه آشپزخانه کوچک برای فضاهای کم