چهارچوب-قاب-فریم درب فلزی

انواع مدل های چهار چوب فلزی برای درب های ساختمانی

در زیر انواع طرح های قابل سفارش برای فریم درب های داخلی ساختمان با مشخصات و اندازه درج شده است.

صنایع چوب و فلز ایران درب در زمینه تولید پروفیل برای چهارچوب درب و لنگه درب های ضد سرقت اقدام به تولید پروفیل های مربوطه برای انواع درب ها نموده است.

محصولات این بخش :

1- تولید انواع پروفیل های چهارچوب فلزی

2- ساخت چهارچوب فلزی

3- خمکاری انواع نبش و ناودانی

4- انجام خدمات پرس جای لولا و جای قفل بر روی تمامی چهارچوب ها

تمامی اندازه های این مجموعه بر حسب میلیمتر می باشد و ضخامت ورق مورد استفاده در پروفیل ها از ورق دو میلیمتری بوده و این پروفیل ها جهت استفاده در چهارچوب پنجره های تمام فلزی، ویترین مغازه – فریم پنجره های PVC و آلومنیومی نیز قابل استفاده می باشد.

حرف W نشان دهنده وزن یک متر پروفیل بر اساس ورق با ضخامت 2 میلی متر می باشد.

چهارچوب درب ساده
W H D C B A K

101

3.89 56 110
105-100
19 30
35-40
37 120 N.1
4.2 56 110
105-100
19 30
35-40
37 140 N.2
4.67 61 110
105-100
19 30
35-40
42 160 N.3
4.99 61 110
105-100
19 30
35-40
42 180 N.4
چهارچوب درب فلزی
W H D C B A K

102

3.35 55 45
40-35
19 30
35-40
36 100 N.1
6.67 55 45
40-35
19 30
35-40
36 120 N.2
قالب درب فلزی
W H D C B A K

103

4.17 57 30
35-40
19 30
35-40
38 140 N.1
4.64 62 30
35-40
19 30
35-40
43 160 N.2
4.96 62 30
35-40
19 30
35-40
43 180 N.3
پروفیل چهارچوب درب
W H D C B A K

104

4.30 63 76
71-66
19 30
35-40
44 140 N.1
4.61 63 96
91-81
19 30
35-40
44 160 N.2
4.92 63 116
111-106
19 30
35-40
44 180 N.3
چهارچوب درب فرانسوی
W H D C B A K

201

3.68 59 19 30
35-40
40 120 N.1
4 59 19 30
35-40
40 140 N.2
4.47 69 19 30
35-40
50 160 N.3
چهارچوب درب سایه دار
W H D C B A K

203

3.92 56 40
35-30
19 30
35-40
48 120 N.1
4.23 56 50
45-40
19 30
35-40
48 140 N.2
4.55 61 60
55-50
19 30
35-40
48 160 N.3
چهارچوب درب ضد سرقت
W H D C B A K

202

4.31 69 50
45-40
19 30
35-40
50 140 N.1
4.63 69 50
45-40
19 30
35-40
50 160 N.2
چهارچوب درب ضد سرقت
W H D C B A K

204

4.63 60 53
48-43
19 30
35-40
42 140 N.1
4.94 60 65
60-55
19 30
35-40
42 160 N.2
چهارچوب درب داخلی
W H D C B A K

205

4.71 77 53
48-43
19 30
35-40
42 145 N.1
4.86 77 65
60-55
19 30
35-40
42 160 N.2
چهارچوب درب اتاق
W H D C B A K

301

3.92 66 52
47-42
19 30
35-40
47 120 N.1
4.23 66 72
67-62
19 30
35-40
47 140 N.2
چهارچوب درب
W H D C B A K

302

4.63 83 52
47-42
19 30
35-40
64 140 N.1
4.94 83 72
67-62
19 30
35-40
64 160 N.2
5.25 83 92
87-82
19 30
35-40
64 180 N.3
چهارچوب درب
W H D C B A K

303

4.91 85 52
47-42
19 30
35-40
42 160 N.1
5.22 85 72
67-62
19 30
35-40
42 180 N.2
چهارچوب لب گرد
W H D C B A K

304

4.63 83 53
4843
19 30
35-40
64 140 N.1
4.94 83 73
6863
19 30
35-40
64 160 N.2
5.25 83 93
8883
19 30
35-40
64 180 N.3

 


با در نظر گرفتن بحث سبک سازی در صنعت ساختمان این واحد تولیدی در جهت عملی نمودن این دستورالعمل اقدام به تولید پروفیل  های جدید با همان طرح و کیفیت نموده است. بگونه ای که همان پروفیل های قبلی را با ساختن قالب های (3و2و1) کوچک شده که از نظر وزن با پروفیل های فرانسه موجود در بازار یکسان می باشد.

نام و مدل پروفیل 1: تک پله غیر هم سطحنوع قالب : قوص کوچک که با کد 303 معرفی شده است و وزن هر لنگه چهارچوب 23 کیلو گرم می باشد.

نام و مدل پروفیل 2: برعکس غیر هم سطحنوع قالب : قوص کوچک که با کد 304 معرفی شده است و وزن هر لنگه چهارچوب 23 کیلو گرم می باشد.

نام و مدل پروفیل 3: سایه دار تک پله غیر هم سطحنوع قالب : طرح جدید که با کد 204  معرفی شده است و وزن هر لنگه چهارچوب 23 کیلو گرم می باشد


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید