چگونه اتاق بزرگتر به نظر می رسد

چگونه اتاق بزرگتر به نظر مي‌رسد
تغيير نورپردازي و نیز ایجاد برخی تغییرات در رنگ دیوارها مي‌تواند ظاهر
اتاق، به ويژه ابعاد آن را دگرگون كند؛ تعداد زيادي شگرد و ترفند با
استفاده از رنگ و انواع لامپ وجود دارد كه با به‌كارگيری آنها مي‌توان
ابعاد اتاق‌هاي يك خانه را بزرگتر نشان داد.

استفاده دقيق از رنگ مي‌تواند راهي ساده اما مؤثر براي راحت‌تر نشان دادن خانه در اختيار ما قرار دهد.
با استفاده از قوانين زير، فضای مسكونی فعلی خود را به خانه‌ رويايی تبديل كنيد:
چگونه اتاق بزرگتر به نظر مي‌رسد

* در سطح وسيعي از سقفي كه رنگ روشن دارد، از لامپ‌های ديواری (نوع Wall Washer) استفاده كنيد.

* با استفاده از لامپ‌های سر بالا، نور را روی سقف و ديوارها بتابانيد.

* در يك سوي اتاق، چند چراغ قرار دهيد و آنجا را نوراني كنيد، با اين كار
اتاق بزرگتر به نظر مي‌آيد و نگاه شما به آن سو كشيده مي‌شود.

* هرچهار گوشه اتاق را نورافشانی كنيد.

* از رنگ‌هاي سرد جدول رنگ‌ها استفاده كنيد.

* تمامي سطوح را رنگ يكسان بزنيد.

* كف يا فرش اتاق را تيره و ديوارها را روشن نگه داريد، در اين صورت، فضاي كف اتاق بزرگتر به نظر خواهد رسيد.

* از تيره‌ ترين رنگ‌ها براي كف و از روشن‌ترين آنها براي سقف استفاده
كنيد. اين عمل حس بزرگتر شدن فضا را القا مي‌كند. اگر خلاف اين عمل را
انجام دهيد، آنگاه خواهيد ديد كه اتاق چقدر كوچكتر به نظر خواهد رسيد.

* قطعات بزرگ مبلمان اگر به رنگ ديوارها باشند، كوچكتر به نظر خواهند رسيد.

* لازم نيست كه يك اتاق كوچك را با رنگ‌هاي روشن رنگ‌آميزي كنيد. حس‌
راحت‌تر و خودماني‌تر بودن را با رنگ‌هاي آبي تيره يا قرمز سير به وجود
آوريد.
چگونه ارتفاع اتاق بلندتر به نظر مي‌رسد
.

 

 

roombig

 

* از پرتوهاي عمودي نور استفاده كنيد.

* چراغ‌هاي آويزان (يا لوستر) را در سطح پاييني قرار دهيد.

* اگر رنگ يك سقف كوتاه را روشن‌تر از رنگ ديوارها بگيريد، يا اگر چند قطعه
گچ‌بري روي ديوارها نصب كنيد و آنها را تيره‌تر از سقف رنگ كنيد، آنگاه آن
سقف بلندتر به‌نظر خواهد رسيد.
چگونه اتاق راحت‌تر و خودماني‌تر به نظر مي‌رسد

*‌از چندين لامپ روميزي (به صورت تكي يا گروهي) استفاده كنيد تا در يك اتاق بزرگ و مرتفع، چند (فضاي) كوچك نور به وجود آيد.

* اجازه ندهيد نور به سقف بتابد.

* از رنگ‌هاي گرم جدول رنگها استفاده كنيد.

* رنگ زرد روشن، حس گرم بودن را القا مي‌كند، اما مراقب باشيد كه زياده‌روي
نكنيد؛ با سفيد كردن سقف و استفاده از آثار چوبي، اين اتاق را تازه و با
طراوت نگه داريد.

* استفاده از رنگ گرم‌تر براي سقف، آن را كوتاهتر نشان مي‌دهد و حس راحت‌بودن را القا مي‌كند.

* هنگام استفاده از رنگ‌هاي روشن مانند نارنجي و قرمز، به‌خاطر داشته باشيد كه براي حفظ تعادل در اتاق، رنگ كف و فرش را تيره بگيريد.
ترفندهاي ديگر

* انتهاي يك راهرو طويل در صورتي كه با رنگ‌هاي تيره‌تر رنگ‌آميزي شود، نزديك‌تر به نظر خواهد رسيد.

* در يك اتاق طولاني راهرو مانند، دو ديوار كوچكتر را اندكي تيره‌تر رنگ‌آميزي كنيد تا شكل اتاق چهارگوش‌تر به نظر برسد.

* يك برنامه يا طرح نورپردازي موفق، از چند نوع نور طبيعي، عمومي، تأكيدي و نورپردازي مخصوص زمان كاركردن تشكيل شده است.