چهارچوب-چارچوب چوبی درب – فریم چوبی درب

عرضه مستقیم انواع پروفیل های چوبی مناسب برای ساخت فریم و چهارچوب چوبی برای درب داخلی

چهارچوب چوبی برای درب

 معمولا برای درب های داخلی و یا حتی درب های ورودی از چهارچوب چوبی استفاده می شود که به نوبه خود از زیبایی و ظرافت خاصی برخوردار می باشد. شرکت ایران درب آسیا آمادگی خود را جهت اراده درب های داخلی به همراه چهارچوب “چوبی” به مشتریان می باشد . ساختار چهارچوب های چوبی با سایر قالب های درب متفاوت بوده که در تصویر نحوه نصب و استفاده از این چهارچوب ها برای شما به خوبی نشان داده شده است.

نمونه قاب چوبی درب

پروفیل چوبی برای قاب درب

کلیه سفارشات برای پروژه های ساختمانی توسط شرکت پذیرفته می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا قیمت چهارچوب های چوبی بصورت مجزا و یا به همراه لنگه درب لطفا با ما تماس بگیرید.

طریقه نصب چهارچوب چوبی بر روی دیوار

طریقه استفاده از فریم چوبی درب

چهارچوب-قاب-فریم درب فلزی

انواع مدل های چهار چوب فلزی برای درب های ساختمانی

در زیر انواع طرح های قابل سفارش برای فریم درب های داخلی ساختمان با مشخصات و اندازه درج شده است.

صنایع چوب و فلز ایران درب در زمینه تولید پروفیل برای چهارچوب درب و لنگه درب های ضد سرقت اقدام به تولید پروفیل های مربوطه برای انواع درب ها نموده است.

محصولات این بخش :

۱- تولید انواع پروفیل های چهارچوب فلزی

۲- ساخت چهارچوب فلزی

۳- خمکاری انواع نبش و ناودانی

۴- انجام خدمات پرس جای لولا و جای قفل بر روی تمامی چهارچوب ها

تمامی اندازه های این مجموعه بر حسب میلیمتر می باشد و ضخامت ورق مورد استفاده در پروفیل ها از ورق دو میلیمتری بوده و این پروفیل ها جهت استفاده در چهارچوب پنجره های تمام فلزی، ویترین مغازه – فریم پنجره های PVC و آلومنیومی نیز قابل استفاده می باشد.

حرف W نشان دهنده وزن یک متر پروفیل بر اساس ورق با ضخامت ۲ میلی متر می باشد.

چهارچوب درب ساده
W H D C B A K

۱۰۱

۳٫۸۹ ۵۶ ۱۱۰
۱۰۵-۱۰۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۳۷ ۱۲۰ N.1
۴٫۲ ۵۶ ۱۱۰
۱۰۵-۱۰۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۳۷ ۱۴۰ N.2
۴٫۶۷ ۶۱ ۱۱۰
۱۰۵-۱۰۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۶۰ N.3
۴٫۹۹ ۶۱ ۱۱۰
۱۰۵-۱۰۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۸۰ N.4
چهارچوب درب فلزی
W H D C B A K

۱۰۲

۳٫۳۵ ۵۵ ۴۵
۴۰-۳۵
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۳۶ ۱۰۰ N.1
۶٫۶۷ ۵۵ ۴۵
۴۰-۳۵
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۳۶ ۱۲۰ N.2
قالب درب فلزی
W H D C B A K

۱۰۳

۴٫۱۷ ۵۷ ۳۰
۳۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۳۸ ۱۴۰ N.1
۴٫۶۴ ۶۲ ۳۰
۳۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۳ ۱۶۰ N.2
۴٫۹۶ ۶۲ ۳۰
۳۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۳ ۱۸۰ N.3
پروفیل چهارچوب درب
W H D C B A K

۱۰۴

۴٫۳۰ ۶۳ ۷۶
۷۱-۶۶
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۴ ۱۴۰ N.1
۴٫۶۱ ۶۳ ۹۶
۹۱-۸۱
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۴ ۱۶۰ N.2
۴٫۹۲ ۶۳ ۱۱۶
۱۱۱-۱۰۶
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۴ ۱۸۰ N.3
چهارچوب درب فرانسوی
W H D C B A K

۲۰۱

۳٫۶۸ ۵۹ ۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۰ ۱۲۰ N.1
۴ ۵۹ ۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۰ ۱۴۰ N.2
۴٫۴۷ ۶۹ ۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۵۰ ۱۶۰ N.3
چهارچوب درب سایه دار
W H D C B A K

۲۰۳

۳٫۹۲ ۵۶ ۴۰
۳۵-۳۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۸ ۱۲۰ N.1
۴٫۲۳ ۵۶ ۵۰
۴۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۸ ۱۴۰ N.2
۴٫۵۵ ۶۱ ۶۰
۵۵-۵۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۸ ۱۶۰ N.3
چهارچوب درب ضد سرقت
W H D C B A K

۲۰۲

۴٫۳۱ ۶۹ ۵۰
۴۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۵۰ ۱۴۰ N.1
۴٫۶۳ ۶۹ ۵۰
۴۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۵۰ ۱۶۰ N.2
چهارچوب درب ضد سرقت
W H D C B A K

۲۰۴

۴٫۶۳ ۶۰ ۵۳
۴۸-۴۳
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۴۰ N.1
۴٫۹۴ ۶۰ ۶۵
۶۰-۵۵
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۶۰ N.2
چهارچوب درب داخلی
W H D C B A K

۲۰۵

۴٫۷۱ ۷۷ ۵۳
۴۸-۴۳
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۴۵ N.1
۴٫۸۶ ۷۷ ۶۵
۶۰-۵۵
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۶۰ N.2
چهارچوب درب اتاق
W H D C B A K

۳۰۱

۳٫۹۲ ۶۶ ۵۲
۴۷-۴۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۷ ۱۲۰ N.1
۴٫۲۳ ۶۶ ۷۲
۶۷-۶۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۷ ۱۴۰ N.2
چهارچوب درب
W H D C B A K

۳۰۲

۴٫۶۳ ۸۳ ۵۲
۴۷-۴۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۴۰ N.1
۴٫۹۴ ۸۳ ۷۲
۶۷-۶۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۶۰ N.2
۵٫۲۵ ۸۳ ۹۲
۸۷-۸۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۸۰ N.3
چهارچوب درب
W H D C B A K

۳۰۳

۴٫۹۱ ۸۵ ۵۲
۴۷-۴۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۶۰ N.1
۵٫۲۲ ۸۵ ۷۲
۶۷-۶۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۸۰ N.2
چهارچوب لب گرد
W H D C B A K

۳۰۴

۴٫۶۳ ۸۳ ۵۳
۴۸۴۳
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۴۰ N.1
۴٫۹۴ ۸۳ ۷۳
۶۸۶۳
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۶۰ N.2
۵٫۲۵ ۸۳ ۹۳
۸۸۸۳
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۸۰ N.3

 


با در نظر گرفتن بحث سبک سازی در صنعت ساختمان این واحد تولیدی در جهت عملی نمودن این دستورالعمل اقدام به تولید پروفیل  های جدید با همان طرح و کیفیت نموده است. بگونه ای که همان پروفیل های قبلی را با ساختن قالب های (۳و۲و۱) کوچک شده که از نظر وزن با پروفیل های فرانسه موجود در بازار یکسان می باشد.

نام و مدل پروفیل ۱: تک پله غیر هم سطحنوع قالب : قوص کوچک که با کد ۳۰۳ معرفی شده است و وزن هر لنگه چهارچوب ۲۳ کیلو گرم می باشد.

نام و مدل پروفیل ۲: برعکس غیر هم سطحنوع قالب : قوص کوچک که با کد ۳۰۴ معرفی شده است و وزن هر لنگه چهارچوب ۲۳ کیلو گرم می باشد.

نام و مدل پروفیل ۳: سایه دار تک پله غیر هم سطحنوع قالب : طرح جدید که با کد ۲۰۴  معرفی شده است و وزن هر لنگه چهارچوب ۲۳ کیلو گرم می باشد


چهارچوب فلزی درب

انواع چهارچوب های فلزی و چوبی درب ساختمانی – قاب درب

چهارچوب های مورد استفاده برای هر نوع درب متفاوت می باشد. معمولا برای درب های ضد سرقت و درب های داخلی از فریم های فلزی با ضخامت های مختلف استفاده می شود. و همچنین عرض فریم درب باتوجه به ضخامت دیوار ساختمان کاملا متفاوت می باشد. برای درب های داخلی علاوه بر چهارچ.ب فلزی از فریم های چوبی برای زیبایی نیز استفاده می شود. معمولا برای درب های ورودی از جهارچوب فلزی استفاده می شود که مقاوم در برابر ضربه می باشد

قاب درب ضد سرقت
برشی از نمای چهارچوب درب ضد سرقت

 چهار چوب فلزی مورد استفاده برای درب های ضد سرقت از نوع فلزی به قطر ۲ میلی متر با رنگ الکترو استاتیک و کاملا مقاوم در سه طرح ساده و فرانسوی و تخت با روکش MDF طراحی و تولید می گردد. این چهارچوب ها در دو قطر متفاوت ( ۱۴ سانتی متر) برای چهارچوب درب های داخلی و ( ۱۸ سانتی متر) برای درب های ضد سرقت تولید میگردد.

طول و عرض چهارچوب های ضد سرقت ایران درب در ۳ اندازه (۱۱۰-۱۱۵-۱۲۰) طول *۲۲۰ عرض و برای چهار چوب های تخت و ضد سرقت تمام MDF فقط با اندازه ۱۲۰*۲۲۰ سانتی متر و برای درب های داخلی در ابعاد۱۰۰*۲۱۰ سانتی متر تولید می شود.

سایز درب های ۱/۵ در ابعاد ۱۵۰*۲۲۰ و چهارچوب درب های دولنگه در ابعاد ۲۲۰*۲۲۰ سانتی متر طراحی و تولید می گردد. ضمنا برای سفارشات خاص ابعادی به جز موارد ذکر شده بالا قابل بررسی و تولید می باشد.

فریم درب
مشخصات چهارچوب درب

۱- زوار لاستیکی : بر روی تمامی چهار چوب ها به جهت جلوگیری از عبور هوا و گرد و غبار و صدا از بین چهارچوب و لنگه درب طراحی شده است.

۲- بدنه چهارچوب : از ورق فلزی ۲ میلی بسیار مستحکم ساخته شده و با رنگ کوره ( الکترو استاتیک) رنگ آمیزی شده است.

۳- قاب زبانه : از جنس استیل و بسیار قوی به جهت نگهداری زبانه قفل بری درب های ضد سرقت و معمولی استفاده می شود .در درب های ضد سرقت در چهار نقطه تعبیه شده است.

۴- ریل موقت جهت نگهداری ساختار چهارچوب در ابعاد طراحی شده برای لنگه جهت نصب دقیق چهار چوب .

۵- فضای خالی برای ثابت نگه داشتن چهار چوب بر روی دیوار که بصورت معمول با آجر های دیوار قابل چفت شدن می باشد.

۶- لولای درب که برای درب های ضد سرقت از چهار عدد لولا استفاده شده است و تا ۹۰ درجه باز شدن لنگه قابل مشاهده نمی باشد.

چهارچوب درب چوبی
قاب درب چوبی

چهار چوب های تخت با روکش MDF همان چهار چوب های استداندار تولید شده که در بالا توضیح داده شده می باشد با این تفاوت که روی چهارچوب فلزی ورق های MDF کار شده است که از نمای بیرونی چهارچوب بصورت چوبی و بسیار زیبا دیده می شود. که از همان استحکام چهار چوب های فلزی نیز برخوردار می باشد.