برچسب: آشپزخانه کوچک

  • آشپزخانه ای با تمام امکانات در فضای کوچک

    یک ایده عالی برای طراحی آشپزخانه در فضای کوچک   این آشپزخانه مدور و شکیل از تمام امکانات آشپزخانه های معمولی برخوردار است. این آشپزخانه شامل یخچال، سینک، مایکروفر، شیر آب، کابینت، قفسه بندی ها و کشو های متعدد می باشد.