برچسب: حیاط

  • فضای سبز در خانه های کوچک

    ایجاد فضای سبز در خانه های کوچک

  • فضا سازي حياطهاي كوچك

    سرمای زمستان باعث می شود همه به كنج خانه ها بخزند و شبهای طولانی زمستان را در كنار بخاری ها و شومینه ها سپری كنند. فعالیتهای زمستانی معمولاً طوری ساماندهی می شوند كه در داخل خانه و به دور از فضای سرد بیرون انجام شوند. اما، با آمدن بهار و گرم شدن تدریجی هوا حال…