برچسب: خانه چوبی

  • ساختمان های چوبی مزیتی مغفول

    امروزه حدود دو میلیارد نفر در سراسر جهان بویژه در کشور های صنعتی پیشرفته در خانه هایی با اسکلت چوبی زندگی میکنند. این خانه ها در سرزمین های جنگل، از نقاط سردسیر شمال اروپا و آمریکا تا مناطق استوایی گسترده اند. بدیهی است با دسترسی آسان به مناسب ترین مصالح ساختمانی که از مزیت سازگاری…