برچسب: دکوراسیون اتاق کار

  • طراحی داخلی محیط کار فیس بوک

    محیط کار تا چه حدی برای کارفرما و کارمندان مهم است؟ آیا طراحی محیط کار می تواند بهره وری را افزایش دهد؟ روزی از کارفرمایی سوال کردم چرا برای کارمندان و کارگران در محیط کار امکانات بیشتری فراهم نمیکنید؟ گفت فرقی نمی کند اینها کار نخواهند کرد. اما به نظر من هر چه محیط کار…