برچسب: ساختار لنگه درب

  • ساختار داخلی لنگه درب چوبی

    تشریح کلاف و ساختار داخلی لنگه درب های چوبی بیشتر لنگه درب های داخلی ساختمان که معمولا از جنس چوب می باشد معمولا دارای یک فریم چوبی می باشد که دور تا دور لنگه درب توسط چسب چوب و منگنه به هم متصل شده است و تقویت کننده هایی شبیه پل در وسط لنگه درب…