برچسب: نورمخفی در طراحی داخلی

  • نورپردازی در طراحی داخلی

    نورپردازی و نورمخفی در طراحی داخلی   جهت مقابله با آلودگی نوری لازم است اطلاعاتی درباره نورپردازی و مکانیزم تولید نور (فیزیک نور) بدانیم. به همین دلیل به چند مفهوم مهندسی نور دراینجا اشاره می کنیم.   اصول نورپردازی و استفاده در طراحی داخلی   جهت مقابله با آلودگی نوری لازم است اطلاعاتی درباره نورپردازی…