برچسب: چهارچوب فلزی

  • چهارچوب فلزی و چوبی

    چهارچوب فلزی و چوبی درب ساختمانی چهارچوب فلزی یکی از مقدماتی ترین مراحل در زمینه تولید درب های ساختمانی میباشد. چهارچوب های فلزی درب معمولا از پروفیل فرانسوی 2 میل بوده و دارای 2 عدد لولا و جای قفل و زبانه پرسی (فابریکی) میباشد . این چهارچوب ها از نظر وزن و استقامت و کیفیت…