برچسب: کابینت – آشپزخانه مدرن

  • دکوراسیون داخلی با رنگ نارنجی

    نارنجی رنگ گرم و شادیست و برای منزل افراد مسن و موسسات نگه‌داری از سالمندان مفید است. خاصیت ضد افسردگی آن كج‌خلقی و زود‌رنجی را كم می‌كند.   از بین رنگ‌ها، نارنجی رنگ مناسبی برای اجتماعات است. تحریك‌پذیری، زودرنجی، كج‌خلقی و خصومت بین افراد را كاهش می‌دهد و به بهبود رفتارهای اجتماعی كمك می‌كند.  …