برچسب: کاشت گیاه

  • فضای سبز پشت‌بام خانه

    طراحی و اجرای فضای سبز و پوشش گیاهی بر روی بام خانه مفهوم فضای سبز روی بام یک بام سبز ، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک ، یا با محیط کشت روینده ، پوشانیده میشود. لفظ بام سبز همچنین می تواند برای بامهایی که مفاهیم سبز را مد…