برچسب: کشو قاشق و چنگال

  • چطور داخل کابینت‌ها را مرتب کنیم؟

    کشوها و کابینت‌ها‌ی آشپزخانه را با صفحات بادوام و فلزی، طبق نیاز خود تقسیم‌بندی کنید آشپزخانه جایی است  که روز با آن شروع می‌شود، میهمانی‌ها پایان می‌یابد و همه چیز در آن شکل می‌گیرد.  با داشتن آشپزخانه‌ای کامل و راحت کارها خوب پیش می‌رود. آشپزخانه مرکز زندگی روزانه و جایی است که 24 ساعته در…