برچسب: کلاسیک

  • ویژگی های آشپزخانه مدرن و کلاسیک

    خصوصیات آشپزخانه مدرن آشپزخانه مدرن، بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت. در این نوع آشپزخانه استفاده از اشکال مکعبی و متریال جدید در سبک امروزی یا مدرن نقش مهمی ایفا می کند. برخی از مشخصات سبک مدرن عبارتند از : 1- کابینت های دیواری با عمق کم. 2- کابینت ها معمولا بلند…