برچسب: گل و گیاه در خانه

  • نگهداری و پرورش گل و گیاه در خانه و حیاط

    ایده های جدید و زیبا برای طراحی فضای سبز در حیاط خانه چه مقدار از وقتتان را برای پرورش گل اختصاص می دهید؟ اگر از زندگی در محیط‌های آلوده و پرسروصدای شهری خسته شده‌اید و کمی به آرامش نیاز دارید، حضور در طبیعت برای شما درست مثل یک قرص آرام‌بخش عمل می‌کند. کافی است هفته‌ای…

  • فواید فضای سبز در خانه از لحاظ علمی

    فواید نگهداری گلهای تزئینی و داشتن فضای سبز کوچک در خانه از لحاظ پزشکی نتايج تحقيقـات دانشـمندان بار ديگر با تأکيد بر اثـرات مفـيد اسـتفاده از گل ها در محـل زندگي و کار در تحقيقـات خود نشـان دادند که گـياهان تزئينـي با تسـويه هـوا اسـترس را کاهـش مي دهـند. محـققان دانشـگاه جورجـيا با انجـام تحقيقـات…

  • طراحی یک خانه بی نذیر کنار رودخانه

    یک طراحی بی نذیر از خانه ای کنار رودخانه با چشم انداز زیبا این خانه پروژه ای طراحی شده توسط مارک زی والسکی می باشد و در کارمایکل کالیفرنیا قرار گرفته است. برنامۀ پروژه، یک خانۀ ساده با چشم اندازی کنار رودخانه می باشد. مالکین خواستار حداکثر استفاده از سایت تماشایی ساحل این رودخانه بودند.…