برچسب: آشپزخانه با فضای کم

آشپزخانه ای با تمام امکانات در فضای کوچک

آشپزخانه ای با تمام امکانات در فضای کوچک

یک ایده عالی برای طراحی آشپزخانه در فضای کوچک   این آشپزخانه مدور و شکیل از تمام امکانات آشپزخانه های معمولی برخوردار است. این آشپزخانه شامل یخچال، سینک، مایکروفر، شیر آب، کابینت، قفسه بندی...