برچسب: آشپزخانه مفهومی

آشپز خانه های آینده

آشپز خانه های آینده

دکوراسیون آشپزخانه در سال ۲۰۴۰ می توانید حدس بزنید در  سی سال دیگر آشپزخانه ها چه شکلی خواهند شد؟لوازم موجود در آشپزخانه چقدر هوشمند می شوند؟تصویر بالا پیش بینی از امکانات الکترونیکی و هوشمند...