برچسب: آنتی پانیک

دستگیره درب ضدحریق – پنیک بار آنتی پانیک

دستگیره درب ضدحریق – پنیک بار آنتی پانیک

دستگیره پانیک بار مناسب برای درب ضد حریق و درب خروج اضطراری – دستگیره ضربه ای درب بصورت استاندارد درب های ضد حریق می بایست از دستگیره های مخصوص به خود در سمت داخل...