برچسب: اتاق پذیرایی مدرن

آشنایی با دکوراسیون مدرن

آشنایی با دکوراسیون مدرن

“هرچه کمتر بهتر”. این شعار دکوراسیون مدرن است. در دکوراسیون مدرن هر چه مبلمان کمتر باشد، جلوه بیشتری دارد.   در اتاق‌های مدرن امروزی بیش از هر چیز سادگی و یکدست بودن وسایل مد...