برچسب: بازوی آرام بند درب

آرام بند درب – جک آرام بند برای درب

آرام بند درب – جک آرام بند برای درب

در این قسمت انواع بازوی آرام بند درب و جک هیدرولیکی که به عنوان بازوی آرام بند درب استفاده می شود درج شده است. در بسیاری از اماکن علی الخصوص درب های نفر رو...