برچسب: تولید درب پله فرار

درب استاندارد ضد حریق – درب خروج اضطراری

درب استاندارد ضد حریق – درب خروج اضطراری

درب ضد حریق به درب هائی گفته می شود که برابر حرارت مقاوم ۱ الی ۲ ساعت می توانند کاملا مقاوم باشند ومناسب برای جلوگیری از گسترش حریق در فضاهای باز است. معمولا چهارچوب...