برچسب: دستگیره پیشرفتاه سامسونگ

دستگیره کارتی درب سامسونگ

دستگیره کارتی درب سامسونگ

مدل جدید از دستگیره کارتی درب سامسونگ – دستگیره درب دیجیتالی پیشرفته – قفل و دستگیره درب الکترونیکی سامسونگ   دستگیره کارتی سامسونگ مدل ۵۱۲۰ مشخصات دستگیره : استفاده از رمز عبوری ۵ تا...