برچسب: طبیعی

شرکتهای تولید مبلمان از مواد طبیعی و ارگانیک

شرکتهای تولید مبلمان از مواد طبیعی و ارگانیک

برای تولید محصولات پایدار در این بخش از چوب هایی دارای گواهینامه پایداری منابع مورد استفاده، موادی کاملا طبیعی مانند پشم و پنبه ارگانیک، و مواد فاقد فرمالدئید و غیر سمی استفاده می شود....