برچسب: قاب درب

چهارچوب فلزی و چوبی

چهارچوب فلزی و چوبی

چهارچوب فلزی و چوبی درب ساختمانی چهارچوب فلزی یکی از مقدماتی ترین مراحل در زمینه تولید درب های ساختمانی میباشد. چهارچوب های فلزی درب معمولا از پروفیل فرانسوی ۲ میل بوده و دارای ۲...