برچسب: چهارچوب درب از چوب

چهارچوب-چارچوب چوبی درب – فریم چوبی درب

چهارچوب-چارچوب چوبی درب – فریم چوبی درب

عرضه مستقیم انواع پروفیل های چوبی مناسب برای ساخت فریم و چهارچوب چوبی برای درب داخلی  معمولا برای درب های داخلی و یا حتی درب های ورودی از چهارچوب چوبی استفاده می شود که...