برچسب: کنگه درب و شبکه هانیکام

ساختار داخلی لنگه درب چوبی

ساختار داخلی لنگه درب چوبی

تشریح کلاف و ساختار داخلی لنگه درب های چوبی بیشتر لنگه درب های داخلی ساختمان که معمولا از جنس چوب می باشد معمولا دارای یک فریم چوبی می باشد که دور تا دور لنگه...