برچسب: درب های چوبی ساختمان

  • لنگه درب اتاقی چوبی

    نمونه درب داخلی با کلاف چوبی مناسب برای اتاق و سرویس بهداشتی یکی از درب های چوبی تولیدی شرکت مناسب برای استفاده در داخل ساختمان می باشد. این لنگه درب دارای کلاف چوب روسی بوده و داخل لنگه از شبکه هانیکام استفاده شده است و در مقاطع و محل نصب لولا و قفل و دستگیره…