برچسب: دکوراسیون نشیمن

  • نکاتی در رابطه با اتاق نشیمن مرتب و منظم

    نکاتی در رابطه با چیدمان اتاق نشیمن مرتب و منظم   چیدن وسایل زیاد می تواند اتاق شما را زشت کند حتی اگر بزرگ ترین اتاق نشیمن را داشته باشید و با وسیله های زیاد آن را خیلی شلوغ کنید، شبیه خانه محتکرانی می شود که از هر جایی یک چیز جمع کرده اند.  …