برچسب: راه پله

  • دکوراسیون راهرو و راه پله

    راه‌پله اولین جایی است که میهمانان را تحت تاثیر قرار ‌داده و خانه و نحوه زندگی شما را نشان می‌دهد   راه‌پله جایی است که هر شب هنگام برگشت از کار به شما خوشامد می‌گوید. بنابر این چیدمان آن تفاوت زیادی هنگام ورود به خانه یا خروج از آن در شما ایجاد می‌کند. راه‌پله‌ها زود…