برچسب: پانل از جنس بامبو

  • پانل های دیواری از جنس بامبو

    دیوارهای تخت مدتی است به کناری گذاشته شده اند. پانل های سه بعدی بامبویی، آینده گرایانه و شیک اند. پانل های سه بعدی شخصیتی خاص به هر یک از دیوارها می بخشد و نصبشان آسان است. حتی اگر دوست داشته باشید می توانید آنها را رنگ کنید. نور و سایه با حرکت بر سطح آن…