برچسب: چشمی درب دیجیتالی

  • چشمی درب دیجیتالی – تجهیزات کنترل تردد خانگی

    در این صفحه مدل جدید از چشمی درب دیجیتالی و تجهیزات کنترل تردد خانگی درج شده است. استفاده از آیفون های تصویری در دهه اخیر در بسیاری از خانه ها مرسوم شده ولی آیفون های تصویری محدودیت هایی در استفاده و عملکرد دارند که چشمی درب دیجیتالی این محدودیت ها را کاهش داده و در…